opr. Krzysztof Maksymowicz

ROWER        TEST NR 1

Gimnazjum nr 1 w Ełku

 

1. Czy przechodzenie na drugą stronę jezdni poza przejściem dla pieszych jest możliwe?

a) tak, ale pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności;

b) nie;

c) tak, ale pod warunkiem, że do przejścia dla pieszych jest więcej niż 100m.

 

2. Czy znaki i sygnały i sygnały drogowe mają jednakową ważność?

a) tak;

b) nie.

 

3. Dany znak będzie znajdował się:

a) pod znakiem „Droga z pierwszeństwem przejazdu”;

b) pod znakiem „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”;

c) przed zakrętem;

d) musi występować osobno.

4. Jeżeli przy drodze stałby któryś z przedstawionych znaków, to kierujący rowerem nie może wjechać na:

a) drogę oznaczoną znakiem 1;

b) drogę oznaczoną znakiem 2;

c) drogę oznaczoną znakiem 3.

1 2 3
5. Znak ten:

a) oznacza drogę jednokierunkową;

b) zobowiązuje do jazdy na wprost na najbliższym skrzyżowaniu;

c) określa kierunek przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu.

6. Który z przedstawionych znaków zabrania wjazdu rowerem:

a) znak 1;

b) znak 2;

c) znak 3.

1 2 3
7. Widząc ten znak kierujący pojazdem:

a) powinien zwiększyć uwagę;

b) powinien być przygotowany do hamowania pojazdu, jeżeli widzi w pobliżu jezdni pieszych;

c) może nie zwracać uwagi na pieszych, których zachowanie wskazuje, że są nietrzeźwi.

8. Przejeżdżanie lub przechodzenie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku  z mniejszą prędkością to:

a) mijanie;

b) omijanie;

c) wyprzedzanie.

 
9. Na tak oznakowanej drodze manewr skrętu w lewo wykonasz ustawiając się przy:

a) lewej krawędzi jezdni;

b) osi jezdni;

c) prawej krawędzi jezdni.

10. Rowerzyście zabrania się zawracania:

a) tylko na odcinku oznaczonym znakiem "zakaz zawracania";

b) na drodze publicznej;

c) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

 
11. Wskaż światło będące obowiązkowym wyposażeniem roweru:

a) białe światło odblaskowe z przodu;

b) czerwone światło odblaskowe z tyłu;

c) żółte światło odblaskowe w pedałach.

 
12. Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

a) 5;

b) 10;

c) 15.

 
13. Gdy rowerzysta zbliżając się do skrzyżowania zobaczy na nim policjanta stojącego tyłem lub przodem to wie, że odpowiada to:

a) czerwonemu sygnałowi sygnalizatora;

b) żółtemu sygnałowi sygnalizatora;

c) zielonemu sygnałowi sygnalizatora.

 
14. Pierwszą czynnością podczas wykonywania manewru skrętu w lewo jest:

a) wystawienie lewej ręki;

b) zbliżenie się do osi jezdni;

c) upewnienie się czy nic nas nie wyprzedza.

 

15. Poruszając się rowerem musisz posiadać przy sobie:

a) legitymację szkolną;

b) kartę rowerową;

c) zgodę rodziców.

 
16. Który z pojazdów na przedstawionym zwężeniu ma pierwszeństwo?

a) A;

b) B;

c) obowiązuje reguła wolnej prawej strony.

17. Jaka zasada obowiązuje na skrzyżowaniu równorzędnym?

a) wolnej prawej strony;

b) wolnej lewej strony;

c) zasada obustronna.

 
18. Co to jest pas ruchu?

a) część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów w jednym kierunku;

b) część jezdni przeznaczona dla ruchu pojazdów jednego rzędu;

c) część drogi dla ruchu pieszych.

 
19. Na przedstawionym skrzyżowaniu pojazd A:

a) przejeżdża jako pierwszy;

b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B;

c) przejeżdża jako ostatni.

20. Jaka jest kolejność przejazdu na przedstawionym skrzyżowaniu:

a) A, B, C;

b) C, B, A;

c) C, A, B.

21. Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu:

a) przejeżdża jako pierwszy;

b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B;

c) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C;

d) przejeżdża jako ostatni.

22. Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu:

a) przejeżdża jako pierwszy;

b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi uprzywilejowanemu;

c) przejeżdża jako ostatni.

23. Jaka jest kolejność przejazdu na przedstawionym skrzyżowaniu:

a) T, A, C, D;

b) C, T i D, A;

c) A, T, C, D;

d) T i D, A, C.

24. W przypadku zauważenia wypadku, w pierwszej kolejności należy:

a) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym;

b) zadbać o bezpieczeństwo w miejscu wypadku;

c) powiadomić służby ratownicze.

 

 
25. Poprawne numery ratunkowe to:

a) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999;

b) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna 998;

c) Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 997, Policja 999.